Elhanan Miller – אלחנן מילר

Elhanan Miller – אלחנן מילר

 

.אלחנן מילר הוא עיתונאי, חוקר, ותלמיד רבנות החי בירושלים 

.times of Israel לשעבר הכתב לענייני ערבי של העיתון

 כיום אלחנן חוקר פוליטיקה פלסטינית בפורום לחשיבה אזורית ובתוכנית “דרך” של קרן ברל כצנלסון. אלחנן הוא בעל תואר שני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ועבודת התזה שלו עסקה בסוגיות של דת ומדינה במצרים וישראל. אלחנן מופיע בקביעות בערוצי חדשות ערביים כדוגמת אלג’זירה וסקיי ניוז בערבית, והקים את דף הפייסבוק הפופולרי “אנשי הספר” שמטרתו הוראת עקרונות היהדות לקהל ערבי ומוסלמי  

נושאי הרצאות וסדנאות

היסטוריה של הסכסוך הישראלי פלסטיני: אני משתמש בשאלה של חלוקת הארץ החל משנת 1937 ועד היום כדי לבחון את עמדת הצדדים לגבי רעיון שתי המדינות והשינויים שכל אחד מהצדדים עבר

העט והחרב: עיתונאות ערבית מישראל: זו הרצאה אישית על הקשיים והאתגרים של כתב לענייני ערבים בישראל. זו הרצאה שרובה ככולה אנקדוטות ותובנות על מקצוע העיתונות במזרח תיכון משתנה

חמאס במציאות משתנה: מה האידאולוגיה של חמאס, ומדוע קמה דווקא ב-1988? מה השינויים שחלו בעמדת התנועה בעקבות האביב הערבי

מפתח להבנת הפוליטיקה הישראלית והפלסטינית: תיוגו של מנהיג כמשתייך ל”ימין” או ל”שמאל” רחוק מלקבוע אילו החלטות פוליטיות יקבל ביחס לפשרה טריטוריאלית. הרצאה זו מציגה מודל חלופי לבחינת ההנהגה הישראלית והפלסטינית

פרטי קשר 

טלפון: 0547-611869

 elhananmiller@gmail.com

Please rate this post:

0
0
0
0