הכשרת צוותים מפגש #1 עם הפסיכולוגית שרי סובוביץ

הכשרת צוותים מפגש #1 עם הפסיכולוגית שרי סובוביץ

 

.במפגש עסקנו בזיהוי לחץ, הרגעה ומתן מענה ראשוני

מצגת העוסקת בזיהוי לחץ וטיפול ראשוני

סימנים אופיניים לתגובות לחץ

שאלון מישורי התחדשות