הכשרת צוות #2 עם הפסיכולוגית שרי סובוביץ

הכשרת צוות #2 עם הפסיכולוגית שרי סובוביץ

במפגש עסקנו בזיהוי כוחות אצל המשתתפים והחיבור אליהם וכיצד לנהל נכון שיחת תמיכה טלפונית.

Masa in times of Corona

שיחה מסייעת

 

Please rate this post: